توجه نمایید:

برای خرید بسته های یک ماهه ایرانسل حتما قبل از خرید کدهای زیر را بزنید:

5#*1*400* و #3*2*400*

مشاهده حجم بسته های یکماهه ایرانسل از طریق کد: #1*2*2*400*

 

سایر بسته های ایرانسل و بسته های همراه اول نیازی به زدن کد ندارد.

 

جدیدترین ها

بسته های یکماهه 15 و 20 گیگ ایرانسل موجود شد!!!